www.car.cz
 

Nehody motocyklistů v roce 2006
     28.3.2007 20:42 - tisková zpráva


V roce 2006 Policie ČR šetřila celkem 187 65 nehod, při kterých bylo 956 osob usmrceno, 3 990 těžce zraněno a 24 231 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 9,12 mld. Kč. V porovnání s rokem 2005 vyplývá, že došlo k poklesu u všech základních ukazatelů nehod, a sice:

  • počet nehod o 11 297, tj. o 5,7%
  • počet usmrcených o 171 osob, tj. o 15,2%
  • počet těžce zraněných o 406 osob, tj. o 9,2%
  • počet lehce zraněných o 3 743 osob, tj. o 13,4%
  • odhad hmotné škody o 654,9 mil. Kč, tj. o 6,7%.

V následující tabulce jsou uvedeny počty nehod a jejich následky a také hlavní příčiny nehod řidičů motocyklů, které jsou v našem případě rozděleny na 3 kategorie. V porovnání s rokem 2005 zavinili řidiči mopedů a malých motocyklů o 59 nehod více, ale počet usmrcených osob byl o 7 osob nižší. A významně nižší byly i počty zraněných osob. Řidiči motocyklů zavinili o 107 nehod méně, ale počet usmrcených osob při jimi zaviněných nehodách byl o 11 osob vyšší.

Rok 2006 Moped Malý motocykl Motocykl
Počet nehod 109 306 1 818
Počet usmrcených osob 2 3 75
Počet zraněných osob 89 221 1 211
Neprimerena rychlost 12 57 767
Nesprávné předjíždění 2 15 144
Nedání přednosti 20 58 142
Nesprávný způsob jízdy 75 176 765

Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči malých motocyklů 53 nehod (o 12 nehod méně) a tyto nehody tak představují 12,8% z celkového počtu nehod zaviněných touto kategorií. Řidiči motocyklů zavinili 104 nehod (o 27 nehod méně) a na celkovém počtu nehod této kategorie se podílejí 5,7%.

Policie ČR v roce 2006 šetřila celkem 187 965 nehod, při kterých bylo 956 osob usmrceno , bylo:

  • 91 řidičů motocyklů, tj. o 4 motocyklisty více
  • 8 spolujezdců na motocyklu, tj. o 1 osobu méně
  • 4 řidiči malých motocyklů, tj. o 5 osob méně
  • 3 řidiči mopedů, tj. o 4 osoby méně
  • 1 spolujezdec na malém motocyklu, tj. o 1 osobu více.

Kategorie jednostopých motorových vozidel se tak na celkovém počtu usmrcených osob při nehodách podílí 107 osobami, tj. 11,1% (tzn., že prakticky každou 9. usmrcenou osobou při nehodách v roce 2006 byl motocyklista (řidič, spolujezdec) a to je velmi tristní bilance.

V následující tabulce je přehled o počtech usmrcených osob dle věku a druhu jednostopého motorového vozidla v roce 2006 a ještě v členění na řidiče a spolujezdce. Nejvíce frekventovanou věkovou kategorií je věková skupina 25 až 34 let a 35 až 44 let.

Druh vozidla věková skupina <6 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 suma
moped Usmrceno řidičů             1   2 3
Usmrceno spolujezdců                    
malý motocykl Usmrceno řidičů         1   1 1 1 4
Usmrceno spolujezdců 1                 1
motocykl Usmrceno řidičů   3 6 14 35 22 7 2 2 91
Usmrceno spolujezdců     1 2 1 2 1 1   8

Vývoj následků nehod pro řidiče a spolujezdce jednostopých motorových vozidel je zachycen na přiloženém grafu, který porovnává období od roku 2000. Je zřejmé, že vývoj počtu usmrcených řidičů a spolujezdců na motocyklech není příznivý, naproti tomu následky v kategorii malých motocyklů a mopedů mají v posledních letech relativně příznivý vývoj.

V další tabulce je uveden přehled o počtech zaviněných nehod a počtech usmrcených osob v kategorii motocyklů s objemem válců větším jak 50 ccm, v závislosti na objemu válců motoru. Nejvíce nehod připadá na objemovou třídu 460 až 850 ccm, kde bylo také usmrceno nejvíce osob.

Objemová třída, rok 2006 Počet nehod Počet usmrcených Rozdíl nehod Rozdíl usmrcených Závažnost nehod, usmrceno na 1000 nehod
50 až 150 ccm 217 1 -6 -6 4,6
160 - 450 ccm 294 9 -39 5 30,6
460 - 850 ccm 747 36 -67 8 48,2
0,86 - 1,25 l 467 28 -6 9 60,0
nad 1,26 litru 86 0 20 -6 0,0
Celkem 1 811 74 -98 10 40,9

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR


 
 
Fotogalerie:   Ohlédnutí za závodem FIA GT 2006 v Brně - foto R. Holub

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose