www.car.cz
 

Povinná zimní výbava v Rakousku. S obytnými automobily v Rakousku pozor
     24.12.2007 11:36 - tisková zpráva


Povinná zimní výbava v Rakousku

Od 1. ledna 2008 platí u našich sousedů nový předpis: každoročně v období 1.12. – 15.4. musí i řidiči vozidel do 3500 kg v zimních podmínkách (sníh, led, břečka) použít:

zimní pneumatiky na všech kolech, 
celoobvodové řetězy na kolech hnací nápravy (jen na souvislé vrstvě sněhu či ledovky),
při břečce smí použít pouze zimní pneumatiky na všech kolech.
Pokuty za nedodržení: na místě 35 € a možnost odstavení vozidla; ve správním řízení až 5000 €. 

Rakouský kontrolní systém mýtného: S obytnými automobily pozor!
Zatímco pro vozidla do 3,5 t je povinná dálniční známka, (pro osobní automobil do 3,5 tuny, včetně obytného přívěsu stojí v roce 2008 desetidenní za 7,70 €, dvouměsíční za 22,20 € a roční 73,80 €), vozy těžší než 3,5 t platí za průjezd rakouským územím mýtné přes tzv. GO-BOX. Bližší informace naleznete na internetové adrese http://www.go-maut.at.

Správný odvod mýtného a trestání přestupků zajišťuje okolo 100 stacionárních a velký počet přenosných kontrolních zařízení na síti zpoplatněných silnic, jakož i mobilní orgány dohledu nad výběrem mýtného.

Každý systém výběru mýtného je dobrý ve stejné míře, v jaké je možná jeho kontrola. Dobrý kontrolní systém zajistí spravedlivé rozložení nákladů na mýtné. Systém užívaný v Rakousku předpokládá kombinaci automatických a manuálních kontrol. Podvody jsou prakticky vyloučeny. Kontrolní systém identifikuje všechna vozidla, u nichž odečet mýtného neproběhl či proběhl jen částečně. Automatická kontrola prováděná stacionárními a přenosnými kontrolními zařízeními i mobilní kontroly náleží provozovateli mýtného systému, společnosti ASFINAG Maut Service GmbH.

Na rakouské síti zpoplatněných silnic je umístěno přibližně 100 stacionárních kontrolních zařízení, která automaticky dohlížejí na správný výběr mýtného. Systém kontroluje dodržování povinnosti platit mýtné u vozidel projíždějících jedním z kontrolních zařízení. Doprava tím není nijak ovlivněna. V případě nesrovnalostí se data přenesou společně s obrazovou dokumentací příslušného vozidla podléhajícího odvodu mýtného do kontrolního ústředí společnosti ASFINAG Maut Service GmbH.

Podle výsledku následné manuální kontroly je obrazový materiál smazán (bylo-li mýtné správně odvedeno) nebo je, došlo-li k přestupku, držitel tuzemského vozidla písemně vyzván k zaplacení náhradního mýtného.

Řidiči zahraničních vozidel, kteří se dopustili přestupku, budou při kontrole orgány dohledu nad výběrem mýtného ústně vyzváni k úhradě náhradního mýtného. Za tímto účelem budou data příslušných vozidel uložena v systému po dobu až 3 měsíců.

Manuální kontroly na dálnicích a rychlostních komunikacích doplňují činnost zařízení označovaných jako "Maut-Enforcement". 100 orgánů "dohledu nad výběrem mýtného, servisní a kontrolní služby" působí v rámci celé sítě zpoplatněných silnic, na stanovištích dopravní kontroly, na hraničních přechodech vnější hranice EU a na hlavních místech výběru mýtného (Gleinalm, Bosruck, St. Michael, Rosenbach, Schönberg a St. Jakob).

Zákon o výběru mýtného na spolkových silnicích (Bundesstraßen-Mautgesetz BStMG) poskytuje těmto orgánům dohledu nad výběrem mýtného všechny pravomoci nezbytné ke kontrole plnění povinnosti platit mýtné. Pracovníci dohledu jsou uniformovaní a vybaveni zásahovými vozidly s modrým majákem. Jsou oprávněni zastavovat vozidla podléhající mýtnému a vyčleňovat je z plynulého provozu. Dále mohou vybírat náhradní mýtné a provádět bezpečnostní opatření nebo zakázat další jízdu příslušného vozidla.

Je zapotřebí upozornit na skutečnost, že při absenci nebo nesprávné montáži GO-Boxu činí náhradní mýtné 220 €. To samé platí pro případ, kdy je GO-Box zablokován nebo kdy kredit nabitý u GO-Boxu v režimu Pre-Pay nepostačoval k úhradě příslušného mýtného úseku. Při chybném zadání kategorie činí náhradní mýtné 110 €.

Předepsané náhradní mýtné může být uhrazeno buďto přímo při osobní návštěvě orgánu dohledu nad výběrem mýtného anebo poukázáno po obdržení "Výzvy k zaplacení náhradního mýtného" během tří týdnů od data vystavení.

Elektronický systém výběru mýtného zahrne do jednoho deliktu všechny nezaplacené mýtné úseky projeté během pěti hodin od okamžiku prvního nezaplacení. Po úhradě výše uvedeného náhradního mýtného ztrácí delikt platnost. Při odepírání platby mohou příslušné správní úřady uložit administrativní pokutu ve výši 400 € až 4.000 € za každý přestupek.

Vozidla přesahující 3,5 t nejvyšší přípustné celkové hmotnosti, která před zavedením elektronického systému pro výběr mýtného používala síť rakouských dálnic a rychlostních komunikací bez platné resp. nalepené známky, musela až doposud také počítat s náhradním mýtným ve výši 220 € a při odepírání platby se správně-trestním řízením.

Jízda bez platné popř. správně umístěné známky vedla doposud při každém zjištění tohoto přestupku k jednorázovému náhradnímu mýtnému (ve výši 220 €).

Používání zpoplatněné sítě komunikací bez GO-Boxu může mít však za následek nahromadění deliktů, a to při průjezdu nezaplacenými mýtnými úseky přesahujícím výše zmíněný pětihodinový interval.  Infoservis UAMK 


 
 
Fotogalerie:   Křest nového vozu Lotus Michl pro běžný provoz, foto Jana Michlová

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose