www.car.cz
 

SLOVÁCKÝ KOPEC u Násedlovic a Čejče uzavírá sezónu zhruba za měsíc.
     9.9.2005 08:21 - tisková zpráva


Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu        
3. SLOVÁCKÝ KOPEC HORS        
na trati ve směru Násedlovice-Čejč dne 1. - 2. 10. 2005        
Mistrovství ČR Federace motoristického sportu    
         

Kapitola 1 - Všeobecný program podniku       
Pondělí 26.09.2005  24,00 Uzávěrka přihlášek     
Pátek 30.09.2005  12,00 Otevření parkoviště závodních strojů   

  
  17,00 Administrativní a technická přejímka     
Sobota 01.10.2005  7,00 Administrativní a technická přejímka     
  8,30 Rozprava s jezdci     
  9,00 Oficiální trénink - 1.jízda     
  10,30 Oficiální trénink - 2.jízda     
  12,45 Slavnostní zahájení     
  13,00 Start 1.jízdy závodu  
  15,00 Start 2.jízdy závodu  
  17,00 Vyvěšení výsledků  
  17,30 Dekorování vítězů, předání cen  
Neděle 02.10.2005  7,00 Administrativní a technická přejímka  
  8,30 Rozprava s jezdci  
  9,00 Oficiální trénink - 1.jízda  
  10,30 Oficiální trénink - 2.jízda  
  12,45 Slavnostní zahájení  
  13,00 Start 1.jízdy závodu  
  15,00 Start 2.jízdy závodu  
  17,00 Vyvěšení výsledků  
  17,30 Dekorování vítězů, předání cen  
  19,00 Uzavření parkoviště závodních strojů  
     
               Kapitola 2 - Organizace  
  
1.VŠEOBECNĚ  
Pořádáním závodů je pověřen Federací motoristického sportu klub ARC Kyjov, U vodojemu 1274, 697 01 Kyjov
  
  
2.ORGANIZAČNÍ VÝBOR, SEKRETARIÁTY, ČINOVNÍCI  
Předseda organizačního výboru: Firtl Stanislav (mob.608744748)  
Organizační tajemník: Moravec Jiří (mob.608883334)  
Činovník pro styk s jezdci: Šnajdr Vladimír (mob.776213824)  
Vedoucí tratě: MUDr. Nezdařil Jiří (mob.723623677)  
  
3.ADRESA SEKRETARIÁTU ZÁVODU  
ARC, Stanislav Firtl, U vodojemu 1274, 697 01 Kyjov  
mobil +420608744748, tel./fax +420518614609, e-mail stanislav.firtl@seznam.cz, www.slovackykopec.cz, www.fms.cz  
  
4.ČINOVNÍCI  
Ředitel závodu: Doležal Pavel (mob.603496031)  
Tajemník závodu: Stuchlík Petr (mob.606774356)      
Hlavní technický komisař:  Kubančík Martin      
Hlavní sportovní komisař:      
Hlavní lékař:      
Hlasatel: Petr Bedřich (mob.607867943)      
      
5.OFICIÁLNÍ VÝVĚSKOVÁ TABULE      
Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna   v prostoru ředitelství závodu.
      
      
            
              Kapitola 3 - Všeobecná ustanovení   
      
1.VŠEOBECNĚ      
Závod je pořádán v souladu s ustanoveními a propozicemi Federace motoristického sportu (FMS).       
Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku       
z velmi vážných důvodů.       
       
2.TRAŤ       
Závody se konají na trati ve směru Násedlovice-Čejč.       
Délka trati 2210 m, povrch jednotný asfalt, minimální šíře 7m.       .       
Stanoviště ředitelství závodu je v prostoru startu.       
Stanoviště 1.vozu RZS, vozu systému ABA a vozidla odtahové služby v konání závodu je v prostorách startu.       
Parkoviště závodních strojů je umístěno na silnici ve směru na Násedlovice a Karlín.       
       
3.PŘIJATÉ VOZY       
Vozy budou rozděleny v jednotlivých závodech do následujících kategorií a skupin:       
kategorie I       
skupina N (sériové, produkční vozy), skupina M (závodní, cestovní vozy skupin A,H,F,SP,E1,GT)       
skupina HA (historické automobily a veteráni)       
kategorie II        
skupina E2 (formulové vozy D,E,HA,NF) + skupina C (sportovní prototypy skupin C3,CN,HA)        
Vozy výše uvedených skupin budou v jednotlivých závodech rozděleny do následujících objemových tříd:        
skupina N (do 1300 ccm, do 1600 ccm, do 2000 ccm, nad 2000 ccm), skupina M (do 1400 ccm, do 1600 ccm,        
do 2000 ccm, nad 2000 ccm), kategorie II (skupiny E2 + C do 1150 ccm, do 1300 ccm, nad 1300 ccm),        
skupina HA (do 1150 ccm, do 1300 ccm, nad 1300 ccm)        
        
4.VKLAD        
Vklad do závodu za jednotlivý závodní den pro členy FMS je stanoven na 800 Kč a nečleny FMS na 1000 Kč.        
Poplatek za startovní čísla je stanoven na 100 Kč.        
Soutěžící vklad a poplatek zaplatí při administrativní přejímce.        
        
5.ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ        
Pořadatel (FMS) je pojištěn pro krytí své činnosti pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou uzavřela        
FMS u České pojišťovny a.s., závod Praha, městská správa pojištění hospodářských rizik - platí po dobu závodu.        
        
6.ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA  
Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle všeobecného programu podniku v prostoru Kultur.domu Násedlovice.  
  
7.TECHNICKÁ PŘEJÍMKA  
Technická přejímka se koná v čase stanoveném dle všeobecného programu podniku v prostoru Kulturního domu Násedlovice.  
  
8.KLASIFIKACE A VÝSLEDKY  
Jezdci ve třídách a kategorii II včetně absolutní klasifikace budou hodnoceni dle součtu dvou závodních jízd.  
Pro hodnocení jsou nutné dokončené obě závodní jízdy a jedna tréninková.  
Výsledkové listiny s výsledky jezdců budou k dispozici jezdcům v prostorách ředitelství závodu a dále pak na internetové  adrese www.slovackykopec.cz, www.fms.cz, www.vrchy.com, www.dovrchu.sk, www.car.cz.  
  
9.CENY, POHÁRY, PŘEDÁNÍ CEN  
Místem předání cen a pohárů je prostor Kultur.domu Násedlovice. Jezdci na prvních třech místech ve vypsaných třídách,  
jakož i v absolutní klasifikaci obdrží pohár a dále věcné ceny dle rozdělení partnerů závodu.  
  
10.MÍSTNÍ INFORMACE      
Nejbližší čerpací stanice: Benzina Kyjov, Euro Oil Kyjov, Večeřa Žarošice, Tenryu Slavkov      
Ubytování: Penzion Trifin, Komenského 606, Kyjov (p.Chaloupka 606888135)      
                  Hotel Club, Komenského 596, Kyjov (recepce 518614313)      
                  Ubytovna Ekor, Havlíčkova 178, Kyjov (recepce 518614093)      
                  Penzion Vila, Komenského 2085, Kyjov (recepce 518612749)      
                  Penzion Pod lípami, Kostelec 148 (recepce 518615521)      
Pro jezdce a ostatní účastníky závodu je připraveno několik stravovacích stánků.      
      
      
Ředitel závodu: Doležal Pavel               Předseda org.výboru: Stanislav Firtl             Organizační tajemník: Jiří Moravec


 
 
Fotogalerie:   Ohlédnutí za GT v Brně - Robert Šenkýř - od Jirky Navrkala

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose