www.car.cz
 

Výsledky OMV za rok 2006 – stabilní růst
     7.3.2007 08:44 - tisková zpráva


    u            EBIT vyšší o 5 %; čistý zisk vyšší o 11 %

u            K výsledkům významně přispěla společnost Petrom

u            Jasná pozice vedoucího hráče na středoevropských trzích

u            Expanze plynárenského segmentu

 

OMV Aktiengesellschaft dosáhla v roce 2006 velmi dobrých finančních výsledků. Společnost pokračovala v pozitivním růstu, a mohla tak upevnit svou pozici přední ropné a plynárenské skupiny ve střední Evropě. Během roku 2006 vzrostly tržby o 22 % přibližně na 19 miliard eur. Na 2 miliardy, tedy o 5 %, se zvýšil EBIT (EBIT společnosti Petrom dosáhl 677 milionů eur). Čistý zisk je ve srovnání s rokem 2005 vyšší o 11 % (1,7 miliardy eur). Cash flow se snížilo o 4 % na 2 miliardy eur.  

 

„Skvělé výsledky dokazují, že se vývoj společnosti, jakožto integrované ropné a plynárenské skupiny, ubírá správným směrem. Nakročeno k dalšímu růstu máme ve všech oblastech obchodních aktivit OMV. Naším cílem je být společností, která dokáže plně využít možností, jež skýtají trhy střední a jihovýchodní Evropy i sousedních regionů,“ komentoval hospodářské výsledky šéf OMV Wolfgang Ruttenstorfer.  

 

Období mezi 1. lednem a 31. prosincem 2006 přineslo investice ve výši 2,5 miliardy eur, což oproti roku 2005 představuje nárůst o 1,1 miliardy. Z toho 1,6 miliardy podpořilo sektor rafinace a marketingu (R&M). Nejdůležitějšími investicemi byly akvizice sítě Aral v České republice, akvizice 34 % turecké společnosti Petrol Ofisi a rozvoj petrochemických aktivit v Burghausenu. 732 milionů směřovalo do sektoru průzkumu a těžby (E&P), zejména do rozvoje nalezišť na Novém Zélandě, Rakousku, Rumunsku a Kazachstánu. Pokud jde o plynárenství, vložila OMV do této oblasti 36 milionů, které byly z větší části určeny na rozšíření západorakouského plynovodu WAG. 

 

Tržby ve čtvrtém kvartále 2006 činily zhruba 5,2 miliardy Ve srovnání se stejným obdobím 2005 je to o 13 % více. EBIT zaznamenal 19% nárůst na 394 milionů. Na konci roku 2006 pracovalo pro OMV 40 993 zaměstnanců. 

 

Příprava na budoucnost
V červnu 2006 OMV založila skupina OMV Future Energy Fund. Tato organizace má vyhledávat projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie, podporovat jejich implementaci a poskytovat finanční zázemí. S více než 100 miliony eur má přispět k zahájení přeměny z ryze ropné a plynárenské společnosti na energetickou skupinu, která ve svém portfoliu počítá i s obnovitelnými energiemi. Prvních šest projektů bylo vybráno v prosinci 2006. 

 

OMV 2006:

v mil. eur

Srovnání čtvrtého kvartálu

Roční srovnání

Q4
2006

Q4
2005

Změna
v %

Rok
2006

Rok
2005

Změna
v %

Tržby 1)

5 156

4 561

+13

18 970

15 580

+22

EBIT

394

332

+19

2 061

1 958

+5

Příjem z běžných aktivit

444

357

+24

2 156

1 948

+11

Čistý zisk

321

262

+23

1 658

1 496

+11

Cash flow

295

302

- 2

2 027

2 108

- 4

Zaměstnanci 2)

40 993

49 919

-

40 993

49 919

-

1)         Bez spotřební daně na ropu

2)         Zaměstnanci OMV vyjma Petrom: 5 180

 

Rafinace a marketing a petrochemie: jasné vedení na trzích ve střední Evropě a v Turecku
V roce 2006 zaznamenal segment R&M nárůst tržeb o 14 % (přibližně 17,3 miliardy). Podepsaly se na tom vyšší ceny produktů a vyšší objem prodeje. EBIT dosáhl 121 milionu eur (v roce 2005 to bylo 411 milionů). Výsledek reflektuje nižší marže oproti fiskálnímu roku 2005. Negativní vliv na výsledky v segmentu R&M měly vysoké ceny surové ropy a nízké rafinační marže, zejména v případě rumunských rafinérií. I přes úspěšnou restrukturalizaci měly na výsledky záporný vliv především vysoká spotřeba energie a výnosová struktura produktů.   

Petrochemický segment (vyjma Petrom) přispěl k EBIT 128 miliony eur. To je, navzdory dražší energii, o 19 % více než v roce 2005. Pozitivní vliv měly vyšší marže a nárůst objemu prodeje.   

Celkový objem prodeje v rafinaci vzrostl – i díky Petromu – o 4 % na 23 milionů tun. Využití kapacit se lehce zvýšilo na 92 %.

V marketingu byl objem prodeje oproti roku 2005 vyšší o 6 % – 18,5 milionu tun. Na konci roku 2006 provozovala OMV 2 540 čerpacích stanic, a to včetně stanic Petromu.   

OMV zvýšila svůj podíl na středoevropských trzích na 20 %, čímž dosáhla cíle, jehož splnění si původně stanovila na rok 2010.

 

Průzkum a těžba: velký podíl na EBIT
Ve fiskálním roce 2006 vzrostly tržby segmentu E&P o 15 % na 4 miliardy eur. Hlavní příčinou nárůstu byly vysoké ceny ropy. Průměrná cena za barel (58 amerických dolarů) byla o 17 % vyšší než v předchozím roce. Ceny plynu vzrostly zhruba o čtvrtinu. EBIT v tomto segmentu navýšil o
20 %, a dosáhl tak 1,9 miliardy eur.    

Celková produkce ropy, zkapalněného zemního plynu (NGL) a zemního plynu lehce klesla o 4 %. 118,4 milionu barelů ropného ekvivalentu (boe) odpovídá průměrné denní těžbě 324 000 boe. Produkce ropy a NGL o objemu 61,6 barelů zaznamenala 6% pokles oproti roku 2005. Výsledek ovlivnil především nižší objem produkce v Rumunsku a Velké Británii a také odprodej majetku v Kataru a Ekvádoru.   

Těžba plynu nepatrně klesla o 1 % na 56,8 milionů boe. Redukovaný objem těžby v Rumunsku vyvážila lepší těžba v Rakousku, Pakistánu a na Novém Zélandě. K 31. prosinci 2006 činily prokázané rezervy (včetně Petromu) 1,3 miliardy boe – o 6 % méně než na konci roku 2005.  

Díky Petromu získala divize průzkumu a těžby osm průzkumných licencí a jednu průzkumnou a těžební licenci v Rusku.

Plynárenství: zabezpečení dodávek
1. ledna se plynárenské aktivity vyčlenily z Petromu. Šlo o důležitý krok směrem k mezinárodní působnosti OMV v oblasti obchodu s plynem. Díky tomu se tento segment dočkal lepších finančních výsledků. V posledním kvartálu 2006 se společnost EconGas plně začlenila do struktury skupiny OMV. K pozitivním výsledkům vedly dobré výkony v marketingu, obchodování a logistice, stejně jako expanze do Německa a Itálie.   

Tržby v roce 2006 vzrostly o 156 % na 2,1 miliardy eur (v roce 2005 to bylo 803 miliony eur). EBIT zaznamenal 98% procentní nárůst a dosáhl 135 milionů eur. V roce 2005 činil EBIT 68 milionů eur.   

Výhled na rok 2007
OMV v roce 2007 očekává pokles ceny za ropu, nicméně počítá i se silnými krátkodobými výkyvy. Předpokládá se, že americký dolar mírně oslabí. Velké změny v rafinačních maržích skupina neočekává.

Výkon rafinérií bude v roce 2007 nižší. Segment rafinace a marketingu plánuje dočasné odstavení tří větších rafinérií z důvodu údržby. Jde o rafinérii Petromu, Arpechim, a rafinérie ve Schwechatu a v Burghausenu.     

 

V segmentu rafinace a marketingu se, vzhledem k maržím, nečeká zlepšení. Díky rozšiřování sítě čerpacích stanic a modernizaci sítě Petromu se počítá s lehkým nárůstem objemu prodeje. Investice budou směřovat především na optimalizaci rafinérií Petromu a vybudování termální krakovací jednotky ve Schwechatu.

Segment průzkumu a těžby bude i nadále pokračovat v expanzi aktivit v klíčových regionech. Investice letos podpoří rozvoj nalezišť v Rakousku, Libyi, Jemenu a na Novém Zélandě. Největší výdaje si ale vyžádá modernizace těžební techniky v Rumunsku. Cílem je zvýšit efektivitu těžby.  

V plynárenství se bude nadále klást velký důraz na mezinárodní působnost. Tato oblast se bude rozvíjet jak díky aktivitám Petromu na trhu s plynem, tak i díky přítomnosti EconGasu v Německu a Itálii. OMV také plánuje, že rozšíří skladovací kapacity a rakouské plynovody.

 

OMW

 

Internet:  http://www.omv.com

 

Ewing Public Relations

Jan Hrabovský

 


 
 
Fotogalerie:   MEATFLY GOGEN FREESTYLE GAMES od M. Folty

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose