www.car.cz
 

Krize dolehla i na PSA : bude se propouštět skoro tři tisíce lidí
     20.11.2008 21:21 - tisková zpráva


PSA bude snižovat počet zaměstnanců. Zatím hlavně úředníků a techniků

Mimořádné zasedání Centrální podnikové rady k plánu na snížení pracovních míst

Centrální podniková rada skupiny Peugeot Citroën Automobiles svolává na 2. prosince 2008 mimořádné zasedání, které se bude konat za účelem přezkoumání plánu na snížení počtu pracovních míst na základě dobrovolných odchodů.

Plán se týká snížení počtu zaměstnanců na všech pracovištích a ve všech vedoucích orgánech skupiny, půjde o 2 700 zaměstnanců společnosti (odborní dělníci – úředníci, technici, kontroloři – vedoucí pracovníci).

Plán předložený Centrální podnikové radě bude zahrnovat především opatření k urychlení odchodů, ke kterým by mělo dojít v nadcházejících měsících nebo letech: řádné odchody do penze, vytváření podniků, odborné projekty v rámci rekvalifikací... Opatření se budou týkat pouze pracovníků, kteří se rozhodnou odejít dobrovolně.

Tento plán se zavádí v souvislosti s finanční a průmyslovou krizí, která se týká celého hospodářství a která způsobila na hlavních evropských trzích prudké snížení objemů, zejména ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2008 (přibližně –17 % ve 4. čtvrtletí). Recese bude pokračovat i v roce 2009 (prognóza snížení nejméně –10 %).

Skupina by měla takto snížit počet zaměstnanců, aniž by bylo nutné uchýlit se ke kolektivní smlouvě o propouštění nebo k odeslání zaměstnanců do předčasného důchodu.

Pokud jde o továrnu v Rennes, vývoj poptávky spotřebitelů vede k výraznému snížení trhu se sedany ve středním a vyšším segmentu, ve prospěch vozů z nižších segmentů. Tato situace se projevuje nedostatečným využitím výrobní kapacity továrny v Rennes, která se specializuje na výrobu vozů těchto segmentů. Pokles zde představuje více než 20 %.

V důsledku toho je nutné přesunout přibližně 900 odborných dělníků z této továrny na pracoviště vyrábějící vozy nižších segmentů. Jde o továrny v Sochaux, Mulhouse, Aulnay a Poissy nebo na jiná pracoviště skupiny.

Navíc by se kvůli snížení objemů továrny v Rennes a nutnosti omezit organizační náklady mohla 850 odborných dělníků, úředníků, techniků, kontrolorů i vedoucích pracovníků týkat opatření vedoucí k dobrovolnému odchodu. Stejná opatření by se nabídla i dělníkům, kteří by se nemohli přesunout na jiná pracoviště.

Budoucnost továrny v Rennes není nikterak zpochybněna. Vyrábí novou C5, která byla uvedena na trh v roce 2008. Na konec roku 2010 je navíc plánováno spuštění výroby nového vozu.

V roce 2007 a v prvním pololetí roku 2008 jsme zaznamenali první pozitivní výsledky plánu Cap 2010, jehož cílem bylo oživit růst a ziskovost skupiny. Finanční a průmyslová krize, která se týká celého hospodářství, však způsobila na hlavních evropských trzích prudké snížení objemů prodeje.

To vede skupinu PSA PEUGEOT CITROËN k nutnosti rychle připravit nové akční plány, které doplní již přijatá opatření, jež se projevila snížením nákladů, snížením kapacit továren a rozšířením práce na částečný úvazek.

Ředitel lidských zdrojů Jean-Luc Vergne k tomu říká: „Plán na snížení počtu pracovních míst nepředkládáme s radostí v srdci. Horší by však bylo nedělat nic. To by mohlo časem zpochybnit přežití skupiny a jejích 200 000 zaměstnanců.

V roce 2007 jsme ukázali, že umíme řešit otázky přiměřenosti počtu zaměstnanců bezkonfliktně, bez lidských dramat, v souladu s naším závazkem „nenechat nikoho samotného řešit problém s pracovním místem. Věřím, že budeme umět ve stejném duchu řešit i současné problémy, a že z této krize vyjdeme posílení a konkurenceschopnější.“


Martina Bedrnová                                               Radka Matthey
Public relations                                                  Public relations
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.             PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o

 

PR 
 
Fotogalerie:   Fotovzpomínka na Prahu 2007, foto Pavel Douša

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose