www.car.cz
 

Celkem již 28 informačních tabulí na D1 v každodenní praxi
     11.12.2008 11:10 - tisková zpráva


Nové informační tabule na dálnici D1. Informovaný řidič jezdí bezpečněji!

Celkem již 28 informačních tabulí na D1 v každodenní praxi.

Co se zobrazuje?

Na proměnných informačních tabulích se zobrazují dopravní informace o aktuální dopravní situaci na příslušném úseku dálnice nebo rychlostní komunikace za tabulí. Řidič zde najde důležité informace událostech, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu. Jsou to zejména informace o dopravních nehodách, požárech vozidel, překážkách provozu, pracích údržby, kolonách a zvýšené intenzitě provozu, zhoršených podmínkách sjízdnosti, srážkách, omezené viditelnosti a dalších meteorologických podmínkách.

Informace o událostech lze publikovat pouze tehdy, pokud existuje někdo (pracovníci některých orgánů, organizací nebo institucí) nebo něco (telematické aplikace a informační systémy v dopravě), kdo nebo co může informaci co nejdříve po jejím vzniku události na Národní dopravní informační a řídící centrum.
Informace o událostech získáváme na základě spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, zdravotnickou záchrannou službou, se správci komunikací, silničními správními úřady, řidiči, případně dalšími.

Významným zdrojem dopravních informací přímo z komunikace jsou a po dokončení dalších systémů budou i telematické aplikace, jako jsou silniční meteorologický informační systém, kamerový dohledový systém, systém sčítání dopravy, sledování charakteristik dopravního proudu a automatické detekce kolon, liniové řízení dopravy apod.

Sběr a zpracování dopravních informací stále budujeme a rozšiřujeme v rámci realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR tak, abychom měli k dispozici informace o co největším počtu aktuálních událostí ve srovnání se skutečným stavem na komunikaci. Tento proces zdokonalování procesů stále pokračuje.

Jak informace se zobrazují?

Proměnná informační tabule má textovou část, kde lze v souladu s příslušnou legislativou a předpisy zobrazit text v rozsahu 3 řádků po 15 znacích v každém. Kromě toho je součástí zařízení pro provozní informace i proměnná informační značka zobrazující piktogramy v podobě zejména informačních a výstražných dopravních značek.

1. řádek primárně název komunikace, staničení místa nebo úseku
příklad „D1 45 km“
příklad „D1 45-51 km“

2. řádek primárně zobrazuje typ události nebo problému
příklad „nehoda kamionu“
příklad „požár vozidla“
příklad „uzavřeno“

3. řádek primárně zobrazuje doporučení nebo opatření
příklad „výjezd exit xx“
příklad „snižte rychlost“
příklad „provoz 1 pruhem“

V případě uzavření dálnice nebo jiných mimořádných událostí budou texty publikovány na opakovaně na více proměnných tabulích předcházejících problémovému místu nebo úseku, a to i v anglickém jazyce.

V klidové situaci, kdy je provoz normální, plynulý, počasí bez problémů se po dokončení II.etapy telematického systému (říjen 2009) budou zobrazovat dojezdové časy do uvedených vzdálených cílů.
Do této doby jsou využívány tzv. klidové texty
příklad “Řidiči – dodržujte – předpisy“
příklad „Dodržujte – povolenou – rychlost!“
příklad „Dodržujte – bezpečné – rozestupy!“
příklad „dopravní info – Radiožurnál – xx FM“

V období testovacího provozu se na tabulích objevuje i upozornění na testování. Testovací provoz slouží pro nastavení řídících algoritmů pro ovládání tabulí na základě skutečných událostí na dálnici a bude trvat do cca konce ledna roku 2009.

Aktuálnost informací

Informace jsou z Národního dopravního informačního a řídícího centra distribuovány nebo publikovány na proměnné informační tabule, prostřednictvím služby RDS-TMC pro navigační přístroje, na internetové stránky www.dopravniinfo.cz a prostřednictvím datového distribučního rozhraní k využití v programu rozhlasových a televizních stanic nebo dopravní informační služby telekomunikačních operátorů, a to automaticky nebo po ověření operátorem. Vždy však bezprostředně po té, co je NDIC obdrží od Policie ČR, HZS ČR, zdravotnické záchranné služby, správce komunikací, řidičů nebo z telematických aplikací.

I když jsou procesy nastaveny tak, aby bylo zpoždění při předávání, zpracování a publikování informací minimální, vyžadují tyto procesy určitý nenulový čas. Informace na tabuli z logiky věci nemůže být proto publikována v okamžiku vzniku události ale následně po té, co je událost zjištěna a informace o ní zpracována. Může se také stát, že informace na tabuli objevila v mezidobí 10-20 minut, kdy řidič tabuli ještě bez upozornění na nehodu minul a za 15-20 km přesto přijel k nehodě. Pro dokonalou informovanost o aktuální dopravní situaci je proto dobré využívat také RDS-TMC navigaci nebo zároveň poslouchat dopravní zpravodajství v rozhlasovém vysílání zelené vlny Českého rozhlasu.

Informace o počasí lze lokalizovat a určit jejich intenzitu (například intenzitu srážek nebo sílu větru) jen přibližně. Neexistují systémy ani možnosti, které by určily km staničení dálnice kde mlha je a kde už není. Navíc meteorologické podmínky se vyvíjejí dynamicky a tedy se v čase a v oblasti se mohou výrazně měnit.

Proč se informace zobrazují?

Každý řidič chce do cíle svojí cesty dojet vždy bezpečně, plynule, za přiměřené náklady, co nejkratší cestou, po kvalitní silnici, atd. – vždy S MAXIMÁLNÍM OSOBNÍM PROSPĚCHEM.

Proti dosažení osobního prospěchu každého řidiče působí řada podmínek, které nelze zcela vyloučit
- mlhu odstranit nelze,
- následky mrazu a sněžení v zimních podmínkách lze s pluhy a chemickými materiály pouze zmírnit, protože sůl nebo solanka účinkují podle chemických zákonitostí,
- následky dopravní nehody lze odstranit při maximální organizaci odklízecích pracích co nejrychleji, nikoliv však v nulovém čase,
- úsekem s kolonou projedeme rychleji, pokud každý řidič pojede maximálně koncentrovaně, plynule bez snahy předjíždění nebo zbytečného zdržování, jen tak se rozestupy mezi vozidly mohou snížit a dopravní proud projede rychleji
- pomoci může každý i tím, že uvolní průjezdní pruh pro záchranná vozidla, která se rychleji dostanou na místo nehody a zajistí záchranu životů nebo při opětovném zprůjezdnění komunikace

Řadu z těchto kritických faktorů lze jen částečně omezit, je třeba je znát a počítat s nimi.

Dopravní informace o aktuální dopravní situaci umožní každému řidiči před cestou nebo v jejím průběhu se správně rozhodoval podle aktuální dopravní situace tak, aby vždy dosáhl maximální dostupný osobní prospěch.

Informovaný řidič jezdí bezpečněji!

ŘSD


 
 
Fotogalerie:   Rallysprint Praha 2008, foto Pavel Douša

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose