www.car.cz
 

Stavba jižní části Pražského okruhu začala a bude mít vliv na průjezdnost D1 v lokalitě !
     10.12.2008 11:17 - tisková zpráva


ŘSD zahájilo výstavbu významné mimoúrovňové křižovatky na D1 u Prahy

ŘSD: preventivně a včas informujeme o dopravním omezení na D1 u Prahy

Ředitelství silnic a dálnic ČR postupně zahajilo na přelomu října a listopadu 2008 výstavbu významné mimoúrovňové křižovatky Silničního okruhu kolem Prahy – s brněnskou dálnicí D1. Stavba jižní části Pražského okruhu bude mít významný vliv na dopravu celé republiky, protože propojí dálnice D1 a D5, tedy tranzit západ – východ.

V úseku mezi osmým až jedenáctým kilometrem dálnice D1 bude až do dubna 2010 omezen v různých etapách provoz.

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje za účelem otevřené komunikace vůči všem řidičům směrem do i z hlavního města Prahy speciální opatření. „Nechceme řidičům komplikovat dopravu v uvedené lokalitě. Budeme se společně se projektantem a zhotovitelem snažit realizovat stavbu v harmonogramu, který bude pro řidiče maximálně šetrný. Přesto je ovšem potřeba počítat s tím, že stavba bude velmi náročná a zcela jistě se dopravy v dané lokalitě podstatně dotkne,“ upozorňuje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Stavbu připravovalo několik desítek odborníků v oblasti dopravního stavitelství. Celý tým byl složen ze zástupců ŘSD, projekčních kanceláří, zhotovitele a samozřejmě Policie České republiky. Primárním cílem bylo najít takový postup výstavby, který bude vliv na řidiče minimalizovat. „Záměrem je maximálně snižovat pravděpodobnost vzniku kolon či dopravních nehod, ovšem je potřeba si uvědomit, že postavit pod dnešní D1 novou trasu okruhu nebude z mnoha hledisek vůbec jednoduché,“ doplňuje Alfred Brunclík.

Výstavba bude probíhat v několika etapách až do dubna 2010, kdy má být nová část Pražského okruhu zprovozněna. Jednotlivé etapy budou zaměřeny na výstavbu určitých částí mimoúrovňové křižovatky. Po celou dobu realizace výstavby bude dálnice v provozu, ovšem za jistých omezení, zejména rychlostních. „Na plánech výstavby jsme pracovali až do té doby, dokud nebylo zajištěno, že v průběhu výstavby bude provozována D1 stále v šesti pruzích, tedy tři v každém směru. Původně totiž v některých fázích byly navrženy pouze čtyři pruhy, dva a dva, což by podle mého názoru způsobovalo velké dopravní komplikace a jsem rád, že jsme nakonec nalezli řešení jak tomu zabránit,“ říká Alfred Brunclík.

ŘSD připravuje i několik komunikačních opatření, prostřednictvím kterých by měli řidiči dostávat průběžné informace o postupu výstavby a především o dopravních omezeních v lokalitě. Přehled takových opatření, která budou postupně uváděna v provoz, je následující:

· Aktualizované informace o omezeních a výstavbě na webových stránkách
· Informační panely přímo v lokalitě výstavby, a to v obou směrem - z Prahy i z Brna
· Webkamery z míst omezení – dostupné na www.dopravniinfo.cz
· Řízení dopravy Dopravní Policií – ŘSD jedná s Policií ČR o spolupráci při řízení dopravy ve dnech, kdy budou práce na stavbě dopravu v lokalitě nejvíce zatěžovat
· Speciální telefonickou linku – její číslo bude uvedeno v místě stavby a na webových stránkách tak, aby bylo řidičům k dispozici

Uvedená stavba je součástí celkové výstavby Pražského okruhu v jižní části Prahy. Po svém dokončení budou v dubnu roku 2010 propojeny dvě nejfrekventovanější dálnice, D5 z Plzně s dálnicí D1 z Brna. Hlavním přínosem bude výrazné odlehčení nákladní i osobní dopravy na Jižní spojce a Barrandovském mostě v hlavním městě, stejně jako na posledních cca 10 km dálnice D1 od Říčan až ke Spořilovu.

Informační leták této stavby včetně mapy naleznete zde.

ŘSD

Zahajujeme výstavbu nového úseku rychlostní silnice R6
Ředitelství silnic a dálnic ČR významně pokračuje ve výstavbě rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem. Dnes 8. října 2008 zahajujeme výstavbu přibližně 5,5 kilometrů dlouhého úseku R6 ze Sokolova do Tisové. Ke zprovoznění nového úseku má dojít v létě 2011.

„Uvedený úsek R6 přispěje po svém úplném dokončení vzhledem k rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyrpruhovou k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a dále i k podstatnému zkrácení přepravní doby mezi Chebem a Karlovými Vary,“ vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Stavba ze Sokolova do Tisové patří do souboru staveb rychlostní silnice R6 v Karlovarském kraji. K celkovému zkapacitnění kompletního úseku dojde až realizací staveb Kamenný Dvůr – Tisová (před dokončením) a Nové Sedlo – Sokolov (ve fázi přípravy).

V rámci výstavby obchvatu mezi Sokolovem a Tisovou dojde i k úpravám vedení stávajících komunikací – silnic II. a III. třídy a místních komunikací města Březová. Výstavba komunikace a provoz na ní bude maximálně šetrný vůči životnímu prostředí.

V rámci přípravy, výstavby a samotného provozu budou dodrženy požadavky dokumentace EIA, která posuzuje vliv staveb na životní prostředí a zasažená zeleň tak bude v oblasti kompenzována náhradní výsadbou. Pro vozidla, kterým platná legislativa neumožní užívání silnice pro motorová vozidla, je v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Tisová a Březová navržená souběžná doprovodná komunikace, která bude začleněna do sítě silnic Karlovarského kraje jako silnice II. třídy II/606. Ve zbylém úseku bude jako doprovodná komunikace sloužit stávající Březová – Dolní Rychnov, která bude rovněž přeřazena do sítě silnic II. třídy.

Stavba Sokolov – Tisková je dlouhá celkem 5,394 kilometrů. Prochází v blízkosti obcí Tisová, Rudolec, Březová a Dolní Rychnov. Součástí stavby jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, jedna 3,154 kilometrů dlouhá doprovodná komunikace, několik přeložek silnic III. třídy a pět mostních objektů.

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.

Informace o stavbě:
Název stavby: R6 Sokolov - Tisová
Místo stavby: Karlovarský kraj
Cena stavby: 2,458 miliardy korun
Délka stavby: 5 394 m
Zahájení: říjen 2008

ŘSD


 
 
Fotogalerie:   Tým OFFROAD CENTRUM na přejímkách Dakaru 2009, foto týmu

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose