www.car.cz
 

OMV: rekordní výsledky za 1. pololetí 2005 díky strategii růstu
     26.8.2005 12:21 - tisková zpráva


u Nárůst zisku před zdaněním o 112 % na 937 milionů eur
u Čistý zisk vzrostl o 148 % na 693 milionů eur
u Petrom stále významně přispívá k dobrým výsledkům
u Upevnění vedoucí pozice ve střední Evropě

Společnost OMV Aktiengesellschaft vykázala v prvním pololetí roku 2005 rekordní účetní výsledky a upevnila svou vedoucí pozici mezi ropnými a plynárenskými společnostmi ve střední Evropě. K dobrým výsledkům významnou měrou přispěla společnost Petrom. Konsolidované výnosy vzrostly o 62 % na 7 miliard eur a hospodářský výsledek před úroky a zdaněním EBIT vzrostl o 112 % na 937 milionů eur. Petrom se na této částce podílel přibližně 239 miliony eur. Čistý zisk se zvýšil o 148 % na 693 milionů eur a cash-flow o 96 % na 985 milionů eur.

Jednoznačná vedoucí pozice ve střední Evropě
Převzetím 51% podílu v rumunské společnosti Petrom se společnost OMV stala největším ropným a plynárenským podnikem ve střední Evropě se zásobami ropy a zemního plynu přesahujícími 1,4 miliardy barelů ropného ekvivalentu, denní produkcí cca 345 000 barelů a roční kapacitou rafinérií 26,4 milionu tun. Společnost OMV v současné době provozuje 2 375 čerpacích stanic ve 13 zemích. Její podíl na trhu v Podunajské oblasti dosahuje 18 %. Zásoby společnosti se odhadují na přibližně jednu miliardu barelů ropného ekvivalentu. Denní produkce dosahuje okolo 220 000 barelů. Petrom rovněž provozuje těžební aktivity v Černém moři a vlastní koncese k průzkumu a k těžbě v Kazachstánu.
Ve druhém čtvrtletí se hospodářský výsledek společnosti OMV před zdaněním a úroky EBIT zvýšil o 64 % na 510 milionů eur, výnosy o 69 % na téměř 3,85 miliardy eur a čistý zisk vzrostl o 85 % na 383 milionů eur. Ke konci června 2005 dosahovala zadluženost společnosti OMV 3 % (12 % ke konci roku 2004). V prvním pololetí 2005 vzrostly investice na 479 milionů eur (324 milionů eur ve stejném období roku 2004), z čehož investice do průzkumu z těžby činily zhruba 137 milionů eur a investice do rafinace a prodeje okolo 191 milionů eur. Společnost rovněž investovala do svých plynárenských aktivit a chemické výroby. Celkem 121 milionů eur investovala do modernizace společnosti Petrom, z toho přibližně 70 % do průzkumu a těžby a 30 % do rafinace a prodeje. Ke konci prvního pololetí měla společnost OMV 6 550 zaměstnanců, společnost Petrom 50 433 zaměstnanců.


Výhled na rok 2005

Generální ředitel OMV Wolfgang Ruttenstorfer k výsledkům prohlásil: „Společnosti OMV se daří úspěšně naplňovat strategii profitabilního růstu. Budeme nadále posilovat pozici společnosti Petrom a v současné době realizujeme plány její modernizace. Již dnes se významnou měrou podílí na tvorbě zisku. Věříme, že díky strategii profitabilního růstu spolu s efektivním vedením společnosti a vynikajícími výkony našich zaměstnanců dosáhneme za rok 2005 rekordních výsledků.“

Společnost OMV plánuje v  příštích třech letech investovat zhruba 1,3 miliardy eur, včetně investic ve výši 400 milionů eur ročně do společnosti Petrom. Modernizace Petromu bude probíhat postupně a společnost OMV hodlá nadále rozšiřovat své aktivity v černomořské a kaspické oblasti.

Výsledky společnosti OMV za první pololetí 2005:
V milionech eur Q2/2005 Q2/2004 1. pololetí 2005 1. pololetí 2004 Změna v % za pololetí
EBIT 510 310 937 442  +112
Čistý EBIT 586 236 1 023 365 +181
Zisk  z běžné činnosti 507 322 911 429 +112
Čistý zisk 383 207 693 280 +148
Výnosy 1) 3 846 2 273 7 003 4 330 +62
Cash flow 360 285 985 504    +96
Počet zaměstnanců 2) 6 550 6 154 6 550 6 154 +7
1) Bez spotřební daně z ropných výrobků
2) Petrom: 50 433 zaměstnanců

 

 

 

OMV
                               http://www.omv.com


 
 
Fotogalerie:   DTM , Brno 2005 od Libora Zhoře

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose