www.car.cz
 

XV. Tipcars Pražský rallysprint a bezpečnost
     4.12.2009 15:03 - Pavel Jelínek


XV. TipcarsPražský rallysprint dnes v podvečer odstartuje. Pořadatelům se přihlásilo na 60 posádek nejen od nás, ale i několik zahraničních. Na žádné připravených pěti RZ nelze zapomínat ani na bezpečnost.
 
Vzhledem k faktu, že v připraveném programu tradiční tečky za sezónou převažují okruhové speciálky, které budou moci diváci sledovat z bezpečí tribun, zdají se možná následující rady i častečně „zbytečné“. Ale opatrnosti není nikdy dost… Dbejte prosím pokynů pořadatelů zejména na tradiční a oblíbené RZ 3 a RZ 4 okolo stadiónu na Strahově. Nesnažte se stát na místech, kam vás pořadatelé nechtějí z bezpečnostních důvodů pustit !! Nezapomeňte především, co se stalo před rokem, kdy celá akce skončila prakticky dříve, než začala …
 
Na zmíněné TipCars RZ 3 ( 4) okolo Strahovského stadionu budou umístěny zábrany a vyčleněna divácká místa. Letos se pojedou oba průjezdy ve stejném směru. Dbejte pokynů pořadatelé a nepolemizujte, že jste si zaplatili a tudíž můžete podle vašeho názoru stát kdekoliv se vám zachce ! Pořadatelé mají veškeré pozemky po dobu soutěže PRONAJATY a budete se tedy pohybovat na „jejich“ pozemcích, takže platí jejich pravidla !!
 
Bezpečné chování diváků na trati rally a pár dobrých rad
 
Automobilové rally jsou v posledních letech jednou z nejpopulárnějších a divácky nejnavštěvovanějších disciplin motoristického sportu. Tento trvalý zájem diváků je důkazem jejich uznání mistrovským sportovním výkonům jezdců, kvalitním soutěžním vozům i pořadatelům rally. Na druhé straně ale neukázněnost některých diváků působí stále vážnější potíže při plynulém zajištění průběhu rally a hlavně pak bezpečnosti všech účastníků rally, v první řadě vás, fanoušků a návštěvníků.
 
Závodní vozy jedou pod tlakem na co nejlepší výsledek na hraně jezdeckých, ale i technických možností vozů. Čas od času je některá rally poznamenána tragickou nehodou na trati rychlostní zkoušky, střetem soutěžního vozu s diváky, jejich zraněními a někdy i někdo z nich nehodu zaplatí svým životem. Každá taková nehoda je pro ty, kteří automobilovým rally nepřejí, argumentem k jejich omezení, nebo dokonce i zrušení.A to přece nikdo z fanoušků a příznivců soutěží nechce.
 
I na trati XV. TipCars PRAŽSKÉHO RALLYSPRINTU by se diváci měli chovat tak, aby neohrožovali své zdraví, nepoškozovali životní prostředí a neohrozili dobré jméno celého automobilového sportu.
 
Věříme, že spolu s námi máte zájem, aby automobilové rally byly pořádány i v budoucnu a proto si Vás dovolujeme požádat při sledování rychlostních zkoušek XV.TipCars PRAŽSKÉHO RALLYSPRINTU o dodržování následujících rad a pokynů:
 
- Uvědomte si, že mino diváckých prostorů soutěži přihlížíte na vlastní nebezpečí. - Pracujte v předstihu s programem a časovým harmonogramem rally. Předem si vytipujte RZ, které hodláte shlédnout, včetně příjezdových silnic a možnosti parkování.
- NESNAŽTE se přijet se svým vozem na úseky, které pořadatel nedoporučuje, nebo je do nich vjezd přímo zakázán. Po dobu trvání RZ se na přístupových komunikacích vyhněte jízdě v proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Se svými vozidly parkujte na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách určených pořadatelem. NENIČTE životní prostředí a neparkujte tam, kde by jste překáželi soutěžním posádkám a ostatním účastníkům silničního provozu.
 
- Počítejte s časovým limitem, po který je trať RZ uzavřena před startem a po jejím ukončení. Do diváckých prostorů přicházejte včas, před očekávaným průjezdem prvního jezdce. Trať RZ je otevřena až po projetí pořadatelského vozidla s příslušným označením. Zvláště nebezpečné úseky RZ jsou označeny nápisem ZÁKAZ VSTUPU.
 
Nepokoušejte se na tato místa proniknout.
- NESTŮJTE na únikových cestách a na vyznačených nebezpečných místech.
- VYVARUJTE se míst pod úrovní tratě. Na trati RZ vedoucích lesem se nestavte před stromy. Mějte vždy "volná záda" bez plotů, zdí a tím dostatečný únikový prostor.
- Pamatujte na možnost rychlého opuštění svého místa. UPOSLECHNĚTE pokyny pořadatelů, jestliže Vás žádají o opuštění nebezpečného místa na trati RZ JE TO V ZÁJMU VAŠÍ BEZPEČNOSTI.
 
- V případě jakékoliv nehody na trati RZ vyčkejte s případnou pomocí na pokyn pořadatelů. Udržujte od okraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce, ani nepředvídanou technickou závadu vozidla.
 
- V průběhu RZ NEPŘEBÍHEJTE VOZOVKU, A NEPOHYBUJTE SE PO TRATI.
- Neházejte na trať RZ žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje příslušný zákoník.
- Jestli jsou s vámi děti, mějte je stále pod dohledem. Nesete za ně plnou odpovědnost!
(nezapomeňte ani na smutnou Valašskou rallye 2009 !!!!!)
- Nevoďte s sebou na RZ domácí zvířata.
- Pamatujte na bezpodmínečný zákaz rozdělávání ohně podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejně jako znečišťování okolí a poškozování lesních porostů a zemědělských kultur. Totéž platí pro ničení a poškozování zábran na trati a technických pomůcek pořadatelů.
 
V případě, že neukáznění diváci neuposlechnou příkazu pořadatelů a tím ohrozí bezpečnost rychlostní zkoušky, bude rychlostní zkouška na základě posouzení bezpečnostního pracovníka rally a rozhodnutím ředitele rally Z R U Š E N A.
 
Vážení diváci, věříme, že k takové situaci nedojde a že převážná většina ukázněných příznivců automobilových rally pomůže pořadatelům na trati rally a jejich rychlostních zkouškách zajistit bezpečný a plynulý průběh a tím přispět k dobrému hodnocení naší rally.
 
Pokyny pro diváky při sledování RZ 2 Hatatitla Velká Chuchle-okruh
 
1. Přijeďte do Velké Chuchle s dostatečným předstihem
2. Do Velké Chuchle přijíždějte zásadně po ulici Radotínská od RADOTÍNA, využijte parkoviště dostihového areálu, které bude bezplatné.
- jakékoliv svévolné opuštění diváckého prostoru bude znamenat okamžité ukončení RZ!!!
- je nutné respektovat, že se pohybujete na soukromém pozemku!!!
- nepokoušejte se dostat do areálu jiným způsobem, než hlavní vchodem! (areál je z velína celý velmi přehledný). Ti, kteří toto nebudou respektovat, budou motorizovanou hlídkou předáni policii ČR.
- divákům doporučujeme příjezd na Strahov ulicí Turistická, Spiritka a Atletická. Jediné místo, kde bude umožněn přechod přes trať bude u hotelu Coubertin! Pokud se někomu podaří zaparkovat v okolí ulice Bělohorská, zamiřte do ulice Chodecká, kterou po cca 200m dorazíte do servisní zóny a na divácká místa.
 
Bezpečná místa
Obecná pravidla pro místa, kde diváci nesmí být:
1. v označených zakázaných místech a před páskou, nebo zábranou
2. ve vyznačených únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou
3. v nebezpečné blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením atd.
4. pod úrovní vozovky
5. před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo atd.)
6. v místech proti přijíždějícím vozidlům
7. na vnějším i vnitřním obvodu zatáček
8. v místech intenzivního brždění a akcelerace po obou stranách trati
9. po obou stranách trati u skoku a horizontů (zejména za nimi)
10. sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech
 
!! OSTATNÍ MÍSTA JSOU PRO DIVÁKY ZAKÁZANÁ !!
 
 
Parkování v okolí Strahova bohužel nebývá jednoduché a nejinak tomu bude i letos. V okolních ulicích se ale nakonec vždy nějaké místečko najde, ale pozor na bdělé a vždy při podobných případech mimořádně aktivní městské strážníky, kteří vám mohou zážitek z akce výrazně znepříjemnit. Je lepší neexperimentovat a raději hledat "bezproblémové" místo k zaparkování a raději jít k RZ o několik set metrů dále pěšky, než pak hledat odtažené auto na druhém konci Prahy.
 
Neméně důležité pak je se velmi dobře obléknout !
 
Další podrobnosti k trati, včetně mapek, i k možnostem parkování najdete na níže uvedených oficiálních stránkách akce v sekci Průvodce.
 
Vstupenky se letos budou prodávat jen přímo na místě a budou platit na kteroukoliv z pěti připravených erzet. Držitelé průkazů ZTP mají vstup ZDARMA, stejně děti do 16 let.
 
 
 
Pavel Jelínek, www.tvmotormix.cz  
mediaservis
732 223456
 
Tiskový mluvčí XV. Tipcars Pražského rallysprintu
Oficiální stránky akce: http://www.prazskyrallysprint.cz/
 
4. prosince 2009
 
PRODEJ vstupenek, které budou platit pro CHUCHLI a zároveň i pro STRAHOV a vyznačená divácká místa bude po oba dva dny na místě. V předprodeji tentokrát vstupenky zasílány nebudou.

Vstupenky bude možné zakoupit:
v pátek 4.12 od 11:00 hod. v kasách stadionu Evžena Rošického na Strahově
v sobotu 5.12. od 06:30 hod. v kasách chuchelského závodiště a od 07:00 hod. také na stadionu Evžena Rošického na Strahově
 
CENA VSTUPENKY:
Vstup na oba dny (Pá+So) = 320 Kč,
vstup jen na sobotu = 250 Kč. ( RZ 2 až RZ 5)
Vstupenky plati společně pro stadion na Strahově (Subaru Nové Legacy RZ 1 a RZ 5), chuchelské závodiště (RZ 2) a take divácká místa na RZ 3 a RZ 4 okolo Strahova. Tedy pro VŠECHNY erzety zároveň!
 
XV. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT                
zjednodušený ČASOVÝ HARMONOGRAM      
                       
PÁTEK 4. prosince                
                       
RZ       Místo   Čas 1. jezdce
1          SUBARU NOVÉ LEGACY - stadion          18:00
                       
SOBOTA 5. prosince            
                       
RZ       Místo   Čas 1. jezdce
2          Hatatitla - okruh Velká Chuchle      8:30
            Servis   9:37
3          TipCars - okruh Strahov       10:00
            Servis   11:13
4          TipCars - okruh Strahov       11:36
 
5          SUBARU NOVÉ LEGACY - stadion          13:08
            Cíl Rally - Strahov Stadion       15:21

 
 
Fotogalerie:   Rally Show v Uherském Brodě nafotili Pavel a Tonda Malí

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose